Hür Gazete
Hür Gazete
 • VEFA DESTEK GRUBU ÇAĞRI MERKEZİNİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYİN
  VEFA DESTEK GRUBU ÇAĞRI MERKEZİNİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYİN
 • Hakan Yavuz Erdoğan; “SOKAĞA ÇIKMAYIN”
  Hakan Yavuz Erdoğan; “SOKAĞA ÇIKMAYIN”
 • UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE HASTA YOĞUNLUĞU AZALDI
  UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE HASTA YOĞUNLUĞU AZALDI
 • Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve postane yetkilileri evlere maaşları dağıtmaya başladı.
  Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve postane yetkilileri evlere maaşları dağıtmaya başladı.
 • SON DAKİKA SON DAKİKA SON HASTANIN EŞİ VE OĞLUNUN SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
  SON DAKİKA SON DAKİKA SON HASTANIN EŞİ VE OĞLUNUN SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
 • Başkan Becan:Pazara gelen her vatandaşın ateşi ölçülüyor
  Başkan Becan:Pazara gelen her vatandaşın ateşi ölçülüyor
 • UTSO COVID-19 KAPSAMINDA ÜYELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
  UTSO COVID-19 KAPSAMINDA ÜYELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
 • HAKAN SÖNMEZ YAZDI:Biz Bize Yeteriz…
  HAKAN SÖNMEZ YAZDI:Biz Bize Yeteriz…
 • BECAN:BEN NE ZAMAN ÇIKMAZA GİRSEM SİZİ HATIRLIYORUM
  BECAN:BEN NE ZAMAN ÇIKMAZA GİRSEM SİZİ HATIRLIYORUM
 • ATALAR VE GAZİ CADDESİ TRAFİĞE KAPANDI
  ATALAR VE GAZİ CADDESİ TRAFİĞE KAPANDI
GÖMLEK DEĞİŞTİRME ZAMANI
GÖMLEK DEĞİŞTİRME ZAMANI

Kitapları çok severim, hele ki...

VEFA DESTEK GRUBU ÇAĞRI MERKEZİNİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYİN
VEFA DESTEK GRUBU ÇAĞRI MERKEZİNİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYİN

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan,Yayınladığımız...

Hakan Yavuz Erdoğan; “SOKAĞA ÇIKMAYIN”
Hakan Yavuz Erdoğan; “SOKAĞA ÇIKMAYIN”

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan...

TUNCER IŞIK YAZDI:GÜN SEVGİYE İYİ BAKMA GÜNÜDÜR
TUNCER IŞIK YAZDI:GÜN SEVGİYE İYİ BAKMA GÜNÜDÜR

Gün !.. Sevgiyi büyütme günüdür…...

UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE HASTA YOĞUNLUĞU AZALDI
UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE HASTA YOĞUNLUĞU AZALDI

Uzunköprü Devlet Hastanesi acil servisi...

ORHAN KALYONCU YAZDI:GÖREV BAŞINA
ORHAN KALYONCU YAZDI:GÖREV BAŞINA

Dünyayı kasıp kavuran Coronavirus salgını...

GÖMLEK DEĞİŞTİRME ZAMANI
GÖMLEK DEĞİŞTİRME ZAMANI

Kitapları çok severim, hele ki...

SON DAKİKA SON DAKİKA UZUNKÖPRÜ’DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ
SON DAKİKA SON DAKİKA UZUNKÖPRÜ’DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Uzunköprü Devlet hastanesi tarafından koronavirüs...

TARİH TAŞ KÖPRÜ’DE KAZA ,İKİ YARALI
TARİH TAŞ KÖPRÜ’DE KAZA ,İKİ YARALI

Kaza 17.12.2017 Pazar günü saat...

AZMİN ZAFERİ
AZMİN ZAFERİ

Yağmurca Köyü nüfusuna kayıtlı olan...

UZUNKÖPRÜ YENİ ÇEVRE YOLUNDA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
UZUNKÖPRÜ YENİ ÇEVRE YOLUNDA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Hür Gazete Haber merkezinin edindiği...

“Dünyayı izliyor, Türkiye’yi anlatıyoruz”
“Dünyayı izliyor, Türkiye’yi anlatıyoruz”

1862 yılında Matbuat Müdürlüğü olarak...

POLİS MEMURU, İNTİHAR ETTİ!
POLİS MEMURU, İNTİHAR ETTİ!

Hür Gazete Haber Merkezinin edindiği...

SON DAKİKA SON DAKİKA BUĞDAY YÜKLÜ MOTURUN ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ
SON DAKİKA SON DAKİKA BUĞDAY YÜKLÜ MOTURUN ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ

UZUNKÖPRÜ DEREKÖYDE BUĞDAY YÜKLÜ TRAKTÖRÜN...

SAZLIDERE FSRU LİMANINA EDİRNE İDARE MAHKEMESİ ÇED İPTAL KARARI VERDİ..
SAZLIDERE FSRU LİMANINA EDİRNE İDARE MAHKEMESİ ÇED İPTAL KARARI VERDİ..
Kent Konseyi Saros Dayanışma Gönüllüleri Komisyonu ve Av Bülent Kaçar, Hükümet Konağı önünde gerekçeli kararı kamuoyuna açıkladı. Dava dosyası içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgeler ile mahallinde yapılan keşif...
9 Mart 2020 11:12
Font1 Font2 Font3 Font4

Kent Konseyi Saros Dayanışma Gönüllüleri Komisyonu ve Av Bülent Kaçar, Hükümet Konağı önünde gerekçeli kararı kamuoyuna açıkladı.

Dava dosyası içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgeler ile mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanılan bilirkişi raporunda yer verilen tespitler Edirne İdare Mahkemesince birlikte değerlendirilmiş ve Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra, davalı idare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müdahil BOTAŞ’ın usule dair itirazları haksız bulunmuş ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin mahkemece iptal kararı verilmiştir.

Edirne İdare Mahkemesinin 2019 / 943 Esas ve 2020 / 270 Karar sayılı gerekçeli iptal kararında ;

1- Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan 17.121 m uzunluğundaki kara boru hattının 12,92 ha’lık kısmının orman alanları içerisinden geçmekte olduğu,

2- 52,3 ha’lık proje alanının 9,1 ha’lık kısmının karada olduğu, buraların da 5413 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 3/e maddesine göre mutlak tarım arazisi niteliğinde olduğu,

3- Projenin boru hatlarının çevresindeki tarımsal kültüre olumsuz etkilerinin değerlendirilmediği,

4- Proje alanının yakın çevresinde bulunan birçok duyarlı yörenin projeden olumsuz yönde etkilenmemesi yönünde alınacak önlemlerin bilimsel ve teknik açıdan yeterli olmadığı,

5- ÇED raporunda Ornitoloğun ( Kuş bilimci ) bulunmayışının eksiklik olduğu,

6- Raporun ornitoloji ( Kuş bilimi ) bakımdan yeterli araştırma, inceleme ve somut veriye dayanmadığı,

7- Raporda fauna türlerinin olmamasının önemli eksiklik olduğu,

8- Saros körfezinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alt ölçekli planları yönlendirecek kıyı alanları yönetim planının hazırlanarak, yürürlükteki çevre düzeni planlarının koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, strateji ve plan kararlarına uygun plan değişikliğinin hazırlanmadığı,

9- Bu hususlar doğrultusunda alt ölçekli planların hazırlanıp onaylanması sürecinin tamamlanmadığı, bu açıdan projenin şehircilik ilkelerine, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen ilkelere ve imarla ilgili diğer mevzuata uygun olmadığı,

10- Proje bölgesinin Ganos Fay Hattı’na yaklaşık 7,8 km mesafede yer aldığı, yıllık 10.220.000.000 m³ gaz transfer kapasitesi olan projenin deprem tehlikesi yüksek olan ve fay hattına bu ölçüde yakın olan bir alana kurulmasının tehlikeli ve riskli olduğu,

11- FSRU gemisi ve LNG tankerlerinden kaynaklı gaz kaçağı, yangın ve patlama risklerinin ve gemilerin kendi yakıtlarının saçılmasından kaynaklı risklerin yeterince değerlendirilmediği,

12- Yangın müdahale sistemleri ve donanımına yönelik yeterli bilgi bulunmadığı,

13- İskele müştemilatları, kara üniteleri ve boru hattından kaynaklı riskler ile ekipmanlardan kaynaklanan risklerin yeterince değerlendirilmediği,

14- Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ve Büyük Endüstriyel Kazalara (SEVESO direktifleri) yönelik Acil Durum Eylem Planlarına yer verilmediği anlaşıldığından,

bilirkişi raporunda yer verilen tespitler bağlamında, eksik ÇED raporuna dayalı olarak verilen davaya konu “ÇED olumlu” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

On ayrı bilim ve meslek uzmanının hazırladığı 113 sayfalık Bilirkişi Raporu ve Mahkeme kararı ile BOTAŞ şirketinin hazırladığı projenin kamu yararına, hukuka ve bilime bir çok sebeple aykırı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bölge halkının ve Keşan Belediyesinin itirazlarına rağmen ANKAÇED şirketi tarafından bilime aykırı hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından kabul edilen ÇED raporunun görevi kötüye kullanmak suretiyle hazırlanıp onaylandığı hukuken ortaya çıkmıştır.

 

Hukuka ve bilime aykırı ÇED Raporu hazırlamak ve onaylamak suçtur. Hukuksuz, eksik ve hatalı ÇED raporu düzenleyenler hakkında Savcılık şikayeti yapılmalı ve  görevini kötüye kullanarak hukuksuz ÇED raporuna onay veren yetkililer de yargılanmalıdır. Keşan kamuoyu ve yaşam savunucuları tarafından, hukuksuz ve bilime aykırı ÇED raporunu hazırlayan şirket hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi vermeli ve bu ÇED raporuna onay veren kamu görevlileri hakkında da adli ve idari şikayetler yapılmalıdır.

Saros körfezinde yaşayanların ve bölge halkının itirazlarına rağmen bu hukuksuz ve bilim dışı projeyi ısrarla dayatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve BOTAŞ şirketini buradan bir kez daha uyarıyoruz. Mahkeme kararına ve bilirkişi raporuna uyarak bu projeden derhal vazgeçin.


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa
%d blogcu bunu beğendi: